Praktisk kurs i eierskifte

  • Tips en venn om denne siden

Beskrivelse/målgruppe:
Kurset retter seg mot regnskapsførere som skal bistå egne kunder i forbindelse med beregning av skatt og utfylling av nødvendig dokumentasjon ved eierskifte. Kurset går over to dager.

Det er en fordel om deltakerne har en viss teoretisk kunnskap om emnet. Hovedfokus i kurset vil være praktisering av teori gjennom konkrete eksempler. Det blir relativt lite forelesning og stor vekt på oppgaveløsning. 

Forelesere:


Ole Christen Hallesby
 


Rådgiver Gry-Heidi Ruud-Wethal
Bondelagets Servicekontor AS

 

Kursinnhold:

Gjennomgang av skatt og avgift gjennom regneeksempler, blant annet:

  • Skatt ved salg i fri handel
  • Skatt for selger ved salg i familien
  • Skattemessige konsekvenser for kjøper (skatteposisjoner)
  • Justeringsforpliktelse for merverdiavgift

Gjennomgang av skjemaer og dokumenter for et eierskifte, blant annet:

  • Gjennomgang av grunnlagsmateriale (takst, grunnbok, andre opplysninger)
  • Utfylling av nødvendige skjemaer som egenerklæring konsesjonsfrihet, skjøte mv.
  • Realisasjonsskjema
  • Kostprisoppgave

Deltakerne vil jobbe i grupper på to eller tre personer med et konkret eierskifteeksempel fra A til Å. Det vil være mulig å delta på bare en av dagene.


Pris:
Kr 5.900 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 6.900 for andre

Faglig oppdatering:
Skatte-/avgiftsrett (7 timer)
Rettslære (7 timer)
 

Tid og sted:
Start - dag 1: kl. 10:00
Slutt - dag 2: kl. 16:00
 

Dato: Sted: Påmeldingsfrist:
14. - 15. februar 2018Landbrukets hus i Oslo (Bondelagets lokaler i Hollendergata 5)31. januar
   

Kurset vil bli holdt i Norges Bondelag sine lokaler i Hollendergata 5 - Oslo. Trenger du overnatting? - vi kan være behjelpelig med å formidle dette, ta isåfall kontakt med Liv Ellen Fischer på liv.ellen.fischer@bondelaget.no Husk å være ute i god tid!

Påmelding:
Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
20
April

Åpen Gård på Facebook

Hele Norge - via Facebook
Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet

Våre samarbeidspartnere