NY SKOGBESKATNING - hvilke konsekvenser har den gitt for skogeierens økonomi?

 • Tips en venn om denne siden

Beskrivelse:

Skattereglene for skognæringen har gjennomgått store endringer de siste to årene (2016 og 2017). Med nytt regelverk følger nye problemstillinger. Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi, og hva skal vi som rådgivere legge vekt på i møte med våre kunder og medlemmer?

Om inntektene fra skogen skal beskattes som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt vurderes nå utfra det generelle virksomhetsbegrepet. Skatteetaten har utarbeidet retningslinjer, men det må fortsatt utøves stor grad av skjønn. Hva er erfaringene så langt?

Tidligere regler om gjennomsnittsligning er erstattet av en ny utjevningsordning, tømmerkontoen. Hva innebærer dette i praksis, og hvordan kan en optimal bruk av tømmerkontoen være et bidrag til bedre totaløkonomi for skogeier og bonde?

Norges Bondelag og Skogbrukets kursinstitutt arrangerte vinteren 2017 kurs om den nye skogbruksbeskatningen. Vi følger nå i april 2018 opp med et nytt kurs. Nå vet vi mer om hvordan regelverket har blitt, og vi begynner å få erfaring med hvordan skatteetaten praktiserer det. Vi gir dere en rask innføring/repetisjon i det nye regelverket. Men først og fremst ønsker vi på dette kurset å fokusere på hvordan kursdeltakerne kan gjøre en best mulig rådgivnings- og veiledningsjobb i møte sine kunder og medlemmer.


Målgruppe:

Regnskapsførere, økonomiske rådgivere, skogforvaltere, ansatte i forvaltningen og andre med interesse for skog og skogøkonomi.

Forelesere:


Arnstein Tveito
Avdelingssjef
Bondelagets Servicekontor AS


Gry-Heidi Ruud-Wethal
Rådgiver
Bondelagets Servicekontor AS

 


Bjørn Helge Bjørnstad
Prosjektkoordinator
Skogbrukets Kursinstitutt

 

Kursinnhold:

 • Virksomhet eller ikke?
  • Hvor går grensene mellom hobbyskog, kapitalskog eller virksomhetsskog?
  • Praktisk "regnskapsopplegg" for kapitalskogeiere?
  • De enkelte kategorienes betydning for skogeierens rettigheter til pensjon- og trygderettigheter
  • Praksis, uttalelser og avgjørelser
 • Bortfall av merverdiavgift for kapital- og "hobbyskog" eiere
  • Hvordan gjennomføre avregistering - forholdet til justerings- og uttaksreglene for merverdiavgift?
 • Tømmerkonto
  • Hvordan fungerer utjevningsordningen i praksis?
  • Hvordan bruker vi tømmerkontoen som "et verktøy" til beste for skogeierens totaløkonomi?
  • Hvordan håndterer vi tømmerkontoen i regnskapsprogrammet og på RF-1177 "Landbruk" (med eksempel fra hvordan det gjøres i Duett Økonomi)
 • Overgangen...
  • ..til kapitalskog
   • Hva med de som enda ikke har foretatt vurdering, glemt eller foretatt feil vurdering?
   • Konsekvenser ved senere endringer i driftsopplegg 
   • Overgang fra ANS/DA til kapitalskog/sameie for mindre skoger
  • ..til tømmerkonto
   • Hvordan gjennomføre beregning?
 • Hvordan påvirker regelendringene eierskiftesituasjoner?
  • Tømmerkontoen som skatteposisjon
  • Ulike former for delt eierskifte - forpaktning, bruksrett?
 • Skogfond
  • Hva betyr nye skatteregler for betydningen av skogfond og tilskudd?
 • Organiseringen av veilag
  • Betydningen av frivillig merverdiavgiftsregistrering for ikke merverdiavgiftspliktige skogeiere


Pris:

Kr 2.900

Kursavgiften inkluderer lunsj og elektronisk kursdokumentasjon. Har du behov for overnatting i forbindelse med deltakelse, er det fint om du selv tar direkte kontakt med hotellet angående dette (kontaktinformasjon til hotellet finner dere ved å klikke på linkene under).

Faglig oppdatering for regnskapsførere: 

Skatt og avgift (4 timer)
Finansregnskap (2 timer)
 

Tid og sted:

Start kl. 10:00
Avslutning kl. 16:00

Dato:Sted:Hotell:Påmeldingfrist:
16. aprilStjørdalScandic HellNoen ledige plasser
18. aprilOsloOslo Kongressenter Folkets husNoen ledige plasser
19. aprilKristiansandScandic SørlandetNoen ledige plasser


Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00 

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Fredag
20
April

Åpen Gård på Facebook

Hele Norge - via Facebook
Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet

Våre samarbeidspartnere