Bondelagets kurstilbud høsten 2018

  • Tips en venn om denne siden

 
Økonomidagene 2018
Lær mer om; Produksjonsøkonomi; Terrorbalansen i norsk landbruk - kornpris versus kraftforpris - Økonomien i svineproduksjon - Økonomien i fjørfeproduksjon - Hvem bestemmer i markedet? - Hva er god økonomi sett fra bondens perspektiv, rådgiverens perspektiv og bankens perspektiv? - Valg av selskapsform i landbruket - Nye digitale rådgivningsverktøy fra NIBIO, Duett Økonomi og Agro Økonomi.
Eierskiftedagene 2018
Lær mer om; Nyheter i regelverk og praksis innen eierskifte - Skatt ved eierskifte; grunnleggende regelverk, kontinuitet - skatteposisjoner og latent skatt - tidspunkt for overdragelse - salg/overdragelse fra dødsbo - Utvikling i drifts- og eiendomsstruktur i landbruket - Eierskifterådgivning i Sverige - Erfaringer fra banken - Samboeres og ektefellers uskifterett - Søsken i eierskifteprosessen.
Pensjon og sparing
Lær mer om; Grunnleggende om sparing - Avkastning og tidsperspektiv - Strategi for sparing og pensjon - Ulike muligheter i ulike livsfaser - Økt behov for å supplere pensjon fra NAV - Alternative spareformer - Alderspensjon etter pensjonsreformen  - Hva er beste nivå for fastsettelse av personinntekt? - Eksempler på mulige tilpasninger og begrensninger - OTP - Frivilling ordning for næringsdrivende - IPS - TPS for jordbruket - Ulike sparestrategier - Rådgivers oppgaver og ansvar
GRFS med juridisk vinkling
Lær mer om; Hvitvaskingsregelverket - Oppdragsutførelse - Etablering av kundeforhold, vil du ha denne kunden? - Lovbrudd og avtalebrukk fra oppdragsgivers side, hva gjør du? - GRFS i en erstatningsrettslig situasjon.
Fra lønnskjøring til HR rådgivning
Lær mer om; Lønn og HR i endring - Lønnskonsulentens rolle og ansvar - Utenlandsk arbeidkraft - Sykepenger og andre ytelser fra NAV - Diettregler 2018 - Ferieloven - OTP og AFP -
Bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag
Lær mer om; Bokføringsloven og bokføringsforskriften med forslag til endringer - Muligheter og tilpasninger til en elektronisk hverdag hos kunde og regnskapsfører - Dataflyt i landbruket - Norsk Bokføringsstandard - Ny lov om kassesystemer

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere