Bondelagets kurstilbud vinteren 2018

  • Tips en venn om denne siden

NY SKOGBESKATNING - hvilke konsekvenser har den gitt for skogeierens økonomi?

Lær mer om; Virksomhet eller ikke? - Hvor går grensene? Praksis, uttalelser og avgjørelser - Bortfall av merverdiavgift for kapital- og "hobbyskog" eiere - Tømmerkonto - Hvordan bruke tømmerkontoen som "et verktøy" til beste for skogeierens totaløkonomi? - Tømmerkonto i praksis - Overgangsreglene - Hvordan påvirker regelendringene eierskiftesituasjoner? - Skogfond - Organisering av veilag

Dagskurs i skatt og avgift

Lær mer om; Skatteopplegget og endringer foran årsoppgjøret 2017 - Regelendringer i 2018 - Aktuelle saker - ofte stilte spørsmål - Vedlikehold eller påkostning? - Skatt på erstatningsutbetalinger - Skogbeskatning - nye regler om virksomhetsbegrepet og tømmerkonto - Aktuelle merverdiavgiftsspørsmål

 

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
20
April

Åpen Gård på Facebook

Hele Norge - via Facebook
Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet

Våre samarbeidspartnere