Vil halvere kortnebbgås-bestanden

  • Tips en venn om denne siden

Bestanden av kortnebbgås må halveres til 30.000 fugl. Det framgår av forslaget til prinsipprogram for Norges Bondelag, som skal vedtas på årsmøtet 10.-12. juni.

Det er etter innspill fra styret i Nord-Trøndelag Bondelag at styret i Norges Bondelag har tatt inn egne punkter om kortnebbgås i sin innstilling til nytt prinsipprogram for 2009 til 2012.

I forslaget heter det at Miljøverndepartementet må erstatte beiteskader forårsaket av gås. I dag gis det ingen slik erstatning.

Styret i Norges Bondelag har også tatt inn et punkt om at miljøtilskuddsordningen for tilrettelegging av beiteareal for kortnebbgås må bedres slik at de faktiske kostnadene dekkes for alt areal.

60.000 gjess mellomlander hver vår i Nord-Trøndelag på sin veg til Svalbard. Her gjør de stor skade eng og åker. BIldet er tatt i Sprova i vår.

Prosjekt kortnebbgås Nord-Trøndelag

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Kortnebbgås

Ønsker vårjakt på kortnebbgås

Det er nødvendig å åpne for vårjakt på kortnebbgås, for å beskatte hekkebestanden før hekking, mener Nord-Trøndelag Bondelag.

Kortnebbgås

Møte om kortnebbgås

Konfliktnivået øker når stadig flere kortnebbgås mellomlander og gjør skade på åker og eng. Fredag er kortnebbgås tema for et møte i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Bondelag.

NINA Rapport 431

NINA rapport om jakt på kortnebbgås i 2008

God jaktorganisering og utsatt høstpløying er viktig for å øke jaktuttaket av kortnebbgås i Nord-Trøndelag, skriver NINA i rapporten "Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis".

Kortnebbgås

Kortnebbgåsbestanden må halveres

Bestanden av trekkende kortnebbgås må reduseres til 30 000 individer for å minske de omfattende skadene på jordbruksinteressene. Dette slår Nord-Trøndelag Bondelag fast i sin høringsuttalelse til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Våre samarbeidspartnere