Bønder i Akershus og Østfold som dyrker vårhvete inviteres til å delta! Vinner er den bonden som oppnår høyest avlingsverdi, men også dekningsbidrag og miljø skal vurderes. Kornkjøperne ønsker mer vårhvete fordi det er den hvetetypen som gir best matkorn. Derfor ønsker vi å ha fokus på dette kornslaget i år. Dyrker du vårhvete? Meld deg på! Deltakerne blir fulgt opp av kornrådgiver fra NLR-Øst iløpet av sesongen, dermed er dette en unik mulighet for å lære mer. Konkurransereglene finner du nedenfor. 

Konkurransen er et samarbeid mellom Kornprogrammet i Akershus og Østfold Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving Øst. Vinneren kåres på bondelagenes fylkesårsmøter i mars 2018. 
 

De som er interessert medler seg innen 20.april til NLR Øst:

Jan Stabbetorp: jan.stabbetorp@nlr.no eller tlf. 63 94 45 30

Bjørn Inge Rostad: bjorn.inge.rostad@nlr.no eller tlf. 48 16 31 00

 

​Blandt de som melder seg på velges det ut fem bønder i Østfold og fem i Akershus. 

 


Vårhvete med god matkvalitet glinser som bondens gull. Foto: Mina Klaseie