Kornprogrammet for Østfold og Akershus Bondelag ønsker å bidra med noen tips for at vi skal komme brukbart gjennom en vanskelig høstesesong:

Utnytte kapasitet som finnes av treskere

  • Havre er den arten som tørker raskest opp.

  • Hvete og rug trenger flere dager med godvær for å ha brukbar vann-%.

  • Moden hvete og rug vil være fôrkvalitet. Det er ingen vits i å treske veldig rått korn for å redde matkvalitet.

  • Etter hvert blir noen bønder ferdige med sitt eget. De aller fleste bønder hjelper gjerne naboer med innhøsting. Spør om hjelp hvis du trenger hjelp!

Utnytt tørkekapasiteten

  • Unngå alt for rått korn. Hvis veldig mange kommer på kornmottaka med veldig rått korn, går kapasiteten på mottaka vesentlig ned. Mottaka har ei maksimalgrense på 28 % vann (25 % for rug).

  • Benytt egen tørke- og buffermulighet! Kan du få blåst litt på noen kornlass på egen tørke, vil situasjonen på mottaka bli bedre for alle. Korn med moderat vanninnhold kan lagres på et betonggulv inntil det kan leveres.

  • Etter hvert vil noen bli ferdig med eget korn, og de fleste bønder hjelper gjerne naboer også med tørking og transport.

Kornmottaka stiller opp

Vi har hatt kontakta med mange av kornmottaka i fylket. De lover å gjøre sitt ytterste for å få en grei sesong. Det er sannsynligvis tørkene som blir flaskehalsen. Noen mottak har mulighet til å ta imot tørt korn utenom oppsatte timer, ta kontakt direkte for å undersøke dette.  Forhåpentlig har de fått unna nok korn nå i regnværsperioden slik at ikke lagrene fylles.

Tenk på jordstrukturen!

Kjøring med tungt utstyr på bløt jord kan gi betydelig skader på jordstruktur. Dette vil vise seg i neste års åker. Så langt det er mulig bør korntransport foregå på veier. Der en må kjøre på jordet kan en unngå alt for tunge lass.

Hvis det fortsetter med fuktige forhold utover høsten, bør en vurdere om arealet kan overvintre i stubb. Dette premieres ved tilskudd gjennom regionalt miljøprogram.

 

Her kan du lese mer om tørking og lagring av korn: KLIKK HER