Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag åpnet med å informere om bondelagets rolle og interesse av å arrangere denne type praktiske møter og turer for bønder i våre områder.

- Landbruket har et overordnet mål om å være fossilfri i 2030, og ta sin del av utslippskuttene uten at det går utover matproduksjonen. Det å kunne fase ut diesel i korntørker på sikt kan være et av bidragene – men hvordan er det mulig?

Charlotte Forsberg, orienterte kort om utgangspunktet for prosjekt Klimasmart Østfold, og samarbeidet med kornprogrammet om denne type arrangement.

– Det at så mange østfoldbøndene møter opp viser at de er nysgjerrige og ønsker å lære mer om hvordan de kan få tørket kornet på en mer bærekraftig måte. Østfoldjordbruket tar sitt ansvar for å redusere klimagassutslippene, sier Charlotte Forsberg, prosjektleder i Klimasmart landbruk Østfold i Klima Østfold.

Landbrukets bidrag i klimasammenheng v/Svein Skøyen, prosjektleder Klimasmart Landbruk i Norsk Landbruksrådgiving

Landbruket må ta ansvar for sin del av klimagassutslipp, og resten av samfunnet ansvar for seg. Dette er vi godt i gang med, og ønsker å være med på en kunnskapsbasert inngang. Derfor er dette med innsamling og ikke minst kobling og samordning av all data i en klimakalkulator som kan være et praktisk verktøy for den enkelte bonde.

Kort om investeringsstøtte og søknader v/Hans Marius Brandstorp, rådgiver i Innovasjon Norge

Orienterte om muligheter for de virkemidler som IN besitter, som bønder kan benytte seg av enten det er kunnskap/rådgiving, mentor, investeringsvirkemidler, lån, fagprogram osv. Formålet er å legge til rette for langsiktig og lønnsom investering basert på gårdens ressurser.

Mobile og fossilfrie korntørkeløsninger v/Henrik Kjæreng, daglig leder Norsk Bio AS

Orienterte om de ulike typer anlegg de kan levere forretningsideen knyttet til en kombinasjon av byggvarme og «landbruksvarme» som har ulike behov i ulike sesonger av året.

Utstyret til fossilfrie varmeanlegg er kanskje dyrere enn dagens løsninger, men selve varmen er billigere. Det er snakk om pellets; og enten luft til luft eller vannbåren varme. Enkel konvertering til eksisterende infrastruktur fra f.eks gammelt dieselanlegg.

Konseptet; De har byggvarme som hovedkonsept, men har utstyret på lager store deler av året. I denne perioden kan de leierut anlegg til bøndene, hvor selskapet har ansvar for å styre det meste av driftsansvaret.

Bonden kan leie alt fra: varme uten investeringer og inkl. brensel, drift og service på en langtidsavtale eller løsninger hvor mindre deler leies eller kjøp av anlegg (og hvor anlegget kan tilbakeleies til Norsk Bio under sesongen hvor man trenger mindre energi på gården). 

Fossfilfri korntørking; Investerings- og lønnsomhetsbetraktninger v/Lars Kjuus, rådgiver i Norsk landbruksrådgiving

Kjuus innledet med at dette er et minefelt å mene noe kategorisk om fordi det handler om ulike filosofier. vurdering rundt hva som er lønnsomt og i forhold til hva. - Er det lønnsomt å kjøpe bil…, ha ferie…, kjøpe traktor, bygge tørke…, fyre fossilfritt osv. Svarene på dette er ulike fra bonde til bonde.

Hvorfor fossilfritt?

  • Nytt lovverk fossilfri diesel presser frem endringer
  • Mindre klima fotavtrykk, ideologi, bedre samvittighet
  • Billigere tørking; de variable kostnadene er «hyggelige», men det er anleggskostnadene som gjør regnestykket krevende

Gjennomgikk og pekte på fordeler og bakdeler ved alt fra solvarme, til pellets, flis m.v. spesielt med tanke på lønnsomhet. 

På ettermiddagen ble 4 gårder i området besøkt hvor bønder viste frem ulike løsninger for tørking av korn. Her fikk vi innblikk i store og små anlegg, smarte løsninger, lønnsomhetsbetraktninger hos fire forskjellige bønder.