Kurssted Østfold: Øsaker, Sandtangen 200, 1712 Grålum
Kurssted Akershus: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam


Kveld 1 –   JORD /  JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING TIL KORN 
Dato:  torsdag 24. november (Akershus) 23. november (Østfold) kl 18.00 – 21.30 
Presentasjon fra kurskveld 1  (PDF 4MB)
 

Kveld 2 –   GJØDSLING / KALKING 
Dato:   Onsdag 30. november kl 18.00 – 21.30
Presentasjon fra kurskveld 2  (PDF 5MB)

 

Kveld 3 –   PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN 
Dato:   Onsdag7. desember kl 18.00 – 21.30
Presentasjon fra kurskveld 3  (PDF 6MB)

 

Kveld 4 –   SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING 
Dato:  Onsdag 11. januar kl 18.00 – 21.30
Presentasjon fra kurskveld 4 på Hvam, Akershus (PDF 13MB)

Presentasjoner fra kurskveld 4 på Øsaker, Østfold: 
Vekstskifte (PDF 2,3 MB)
Arter-sorter (PDF 3,6 MB)
Høstkorndyrking (PDF 1,6 MB)

 

Kveld 5 –   HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN 
Dato:   Onsdag 18. januar kl 18.00 – 21.30
Presentasjon fra kurskveld 5 på Hvam, Akershus (PDF 4MB)

Presentasjoner fra kurskveld 5 på Øsaker, Østfold: 
Hvordan lykkes med olje og proteinvekster (PDF 6MB)
Høsting (PDF 1MB)
Innstilling skurtreseker (PDF 3MB)