Kornprogrammets stalltips for veien til en korn-helg på landbrukshelga i Akershus 2016:

Du kan velge et kurs per parallell. Komplett kursporgram og lenke til påmelding finner du her.

 

Første parallell, 11.00-12.30 lørdag:
1. Lønnsomhet med egen korntørke og lager på gården, alternative energikilder.
Med stadig større enheter, både areal, tresker og hengere ser vi stadig oftere lange køer på kornmottakene. Dette i kombinasjon med fare for mer ustabilt vær, gjør det mer aktuelt enn på lenge å vurdere å bygge egen tørke på gården.

2. Fra korn til kraftfôr
Kraftfôr er en hjørnestein i norsk matproduksjon, hva er det egentlig? Vi som kornbønder bør kanskje vite mer om hvor det blir av kornet vi leverer og hva det blir brukt til?

 

Andre parallell, 13.30 - 15.00 lørdag:
1. Klimatiltak og energieffektivisering på gården.
Å spare engergi og drive klimavennlig er ikke bare godt for miljøet, men også lommeboka! Hvordan maksimere avlingene uten å slippe gjødsla til værs og fylle dieseltanken oftere enn nødvendig?

2. Landbrukspolitikk
Korn, kraftfor, gras og kanaliseringspolitikk er en av grunnsteinene i den norske landbruksmodellen! Dette må vi kunne alt om dersom vi skal kjempe frem god kornøkonomi.

3. Virkemidler og finansieringsløsninger
Lærte du i første parallell at du bør ha egen korntørke og lager? Da bør du møte opp her for å finne ut åssen du skal skaffe penga ;)

4. Ølbrygging - innføringskurs med smaking
Korn i flytende form. Nok en mulighet til å lære om hva man kan bruke kornet til.

 

Tredje parallell, søndag 09.00 - 10.30:
1. Hvordan få lønnsomhet i matkorndyrking?
Flere bør vurdere å satse på matkorn. Matkorn gir en høyere vareverdi for deg som kornbonde. Dessuten er bakevarer basert på norsk korn noe av den mest klimavennlige maten man kan ete!

2. LEAN i landbruket
Sundt bondevett satt i system - en bedring av jobbhverdagen uansett type produksjon.
I korndyrkinga har vi korte arbeidsintesive perioder vår og høst. Hvordan man legger opp logistikk og arbeidsrutiner kan avgjøre om du får sådd i tide og dermed utgjøre stor forskjell i lønnsomhet!

 

Fjerde parallell, søndag 11.00 - 12.30
1. Jordstruktur - tiltak som reduserer jordpakking.
En pakket jord gir økt trekkraftbehov, dårligere utvikling for røttene, dårligere tilgjengelighet til gjødsel og vann osv osv.! Den viktigste måte å bedre jordstrukturen på er å unngå jordpakking. Men er det mulig med stadig større krav til effektivitet og størrelse for å kunne drive lønnsomt? Det må det være for å sikre gode avlinger.

2. Fra korn til kunde.
Markedsordningen for korn er under press. Krangel mellom kornkjøperne i høst. Kornprognosen for lav og importen for stor?? Ny jordbruksmelding fra en blå-blå regjering er i kjømda, de vil egentlig ikke ha markedsordninger...Spennende tider! Kan vi regne med å få tippe kornet i sjakta og få oppgjør uansett også i fremtiden?

 

Kornprogrammet er med å sponser noen av kornkursene via NLR-Øst. 
Komplett kursporgram og lenke til påmelding finner du her.