Det er landbruksrådgivinga som holder valgt foredrag, og avtale gjøres direkte med de, kornprogrammet tar regninga.

Eksempler på tema for foredrag finner du i lista nedenfor, det er også mulig å ønske seg og utvikle temaer i samarbeid med landbruksrådgivinga.

Eksempler på fagtema:
-
Høstkorndyrking
- Grøfting
- Presisjonsdyrking
-
Korndyrking i et våtere og villere klima
- Korntørking – tørketyper og kostnader
- Miljøtiltak i landbruket.

Krav til deg som arrangør:
- arrangementet må være åpent og markedsført ut til lokale bønder
- arrangementet må holdes i Akershus eller Østfold
- send en kort rapport med antall deltakere og et bilde til anders.klaseie@bondelaget.no

Kontakt for avtale:
Follo og hele Østfold: Norsk Landbruksrådgiving Øst, tlf: 48 16 31 00 eller epost ost@nlr.no.
Romerike: Norsk Landbruksrådgiving Øst, tlf 63 94 45 30 eller epost ost@nlr.no.

NB: Begrenset antall for 2018, book ditt arrangement i god tid!