Fagdag om hydroteknikk og grøfting

Grønt fagsenter Hvam tirsdag 17. oktober kl.11 - ca. 1400
Det blir en tilsvarende dag i Østfold den 25. oktober, se invitasjon her. 

Program: 

GRØFTING: 
- grøfting, filtermateriale, vann i jorda, kontroll med overflatevann, NLR Øst
- tilskudd til grøfting, søknad om tilskudd v/ landbrukskontoret i Nes kommune
- Lønnsomhet ved grøfting v/ Lars Kjuus, NLR Øst

LUNSJ

HYDROTEKNIKK
- grøftespyling
- SMIL - muligheter for tilskudd
- utbedring av kummer og bunnledninger
- dimensjonering av lukka avkløp

Befaring på grøfta arealer i Nes. 

Påmelding pga lunsj til jan.stabbetorp@nlr.no innen 16.oktober.