De siste innhøstingene har vist stort behov for å øke kapasiteten for tørking og lagring på gårdene. Dette blir også prioritert av Innovasjon Norge i Akershus og Østfold. Det er også et tema om man skal gjøre noe med priskurven på kornet slik at det skal bli mer lønnsomt å ta vare på kornet på gården. Dermed er det mer aktuelt enn noen gang å vurdere om du skal bygge korntøre/lager... 

PROGRAM

Tirsdag 10. april 11.00 - 16.00 på Aur Gjestegård, Aurskog

Kl11.00 Frammøte på Aur Gjestegård
- Åpning ved Kornprogrammet / Bondelaget
- Muligheter for investeringsstøtte
- Lønnsomhetsberegninger og muligheter ved bygging av korntørke ved Lars Kjuus, NLR ØST

Kl. 12.00 Lunsj på Gjestegården

Kl. 12.45 Avreise for å besøle ulike typer korntørkeanlegg,
Casper Haneborg fra Westreng maskin blir med på befaringene. 
- Stort helautomatisert anlegg hos Lars Henrik Sundby, Nordbyveien 14, 1930 Aurskog
- Modernisert tørkeanlegg i gammel låve hos Mia Wallerud, Nesveien 113, 1960 Løken
- Ny utendrørstørke i kombinasjon med kjørbar plantørke hos Sigurd Enger, Hølandsveien 1486, 1960 Løken

Ca Kl 16.00 Avslutning

Arrangementer er finansiert av Kornprogrammet, så det er ingen deltakeravgift. 
Men pga. plassbegrensing er det påmelding til jan.stabbetorp@nlr.no, eller tlf. 90 83 84 18