Program: 

Onsdag 6. desember på Grønt Fagsenter Hvam

Kl 9:30: Kaffeservering – Grønt Fagsenter Hvam

 

10.00  Åpning v/ Akershus Bondelag

            Muligheter for investeringsmidler ved bygging av korntørkeanlegg

  • Lønnsomhetsberegninger ved bygging av korntørke, og muligheter –

            v/ Lars Kjuus NLR Øst

  • Kroner og øre
  • Fleksibilitet
  • Sikkerhet

 

11.00 Avreise til Anders Rønaas, Rønaasvegen 70, 1929 Auli

Plantørkeanlegg med solfanger

 

12.00 Terje Fossen Hellesjø, Hellesjøvegen 203, 1923 Sørum

            Mobiltørke MEPU – stor tippesjakt

 

13.00  Lunsj hos Linde Agro, Gamleveien 142, 2040 Kløfta

            Omvisning på stort tørkeanlegg på Olstad

 

14.30  Terje Engelstad, Engerveien 58, 2030 Nannestad

            Tornum tørkeanlegg

 

Avslutning ca. kl. 15.30

 

Pga lunsj må vi ha påmelding til jan.stabbetorp@nlr.no eller anders.klaseie@bondelaget.no innen 2.12.