Påmelding her http://www.norskhavre.no/Norsk-Havreforening/Paamelding-til-AApent-Norsk-Havremesterskap-2017 

Fra nettsiden til Norsk Havreforening kan vi lese: 

Hvem dyrker havre med størst overskudd? Nå starter en ny havrekonkurranse for dyktige kornbønder på Østlandet og i Trøndelag.

Norsk Havreforening inviterer til Åpent Norsk Havremesterskap 2017. Målet med konkurransen er å øke produksjonen av norsk mathavre til havregryn og å bedre kvaliteten på havre både til mat og fôr. God avling og god kvalitet gir også det beste resultatet til bonden. Derfor dreier konkurransen om å få det største overskuddet når kornet er solgt og alle kostnader er dekket.

Lagkonkurranse
Det er nå tid for å melde på lag. Studentlag, nabolag, kolleger og bedrifter har tidligere deltatt i havre-NM.  Lagenes utfordring er å kombinere kunnskap om jord og gjødsling, lokalt klima og ulike havresorter, kunnskap om ugras, innsekter og sopp som gjør skade på avlinga, plantevern for å redusere skadene, og alt dette koblet til kunnskap om risikostyring og økonomi. Konkurransen er lagt så nært opp til virkeligheten til norske havredyrkere som mulig.

Dyrkinga skjer i regi av Norsk Landbruksrådgiving, som måler og veier innsatsfaktorer og avling likt for alle, slik at resultatene blir så sammenlignbare som mulig. På den måten får man testet ulike strategier mot hverandre. Det gir grunnlag for læring og utveksling av erfaringer på markdager og fagmøter som arrangeres i tilknytning til konkurransen.

Kårer fylkesmestere og en norgesmester
Konkurransen arrangeres som fylkesmesterskap og de største premiene deles ut på fylkesnivå. Arealtilskudd tas med i beregningen når fylkene skal måles mot hverandre. Norgesmestre har blitt kåret på Blæstad, Hvam og Øsaker, men Brandval og Værnes har også vært høyt på resultatlisten. I år er også Lena med, så her er ikke noe avgjort på forhånd.

Les hele nettsaekn her http://www.norskhavre.no/Norsk-Havreforening/Pressemeldinger/Havre-NM-2017