2015 er utpekt som FN s internasjonale jordår. Hvordan kan økt kunnskap i jord- og plantekultur bidra til forbedret agronomisk praksis og økt matproduksjon?
Markdagen vil vise frem dagens forskning ved NMBU knyttet til AGROPRO prosjektet. Les mer i vedlagte program der det også er veibeskrivelse.
Dersom du ønsker lunch- påmelding til marte.lund.edvardsen@bioforsk.no innen 25. juni.

Markdag - Kontaktpersoner: 
tore.krogstad@nmbu.no   telefon:  67231850  
Institutt for miljøvitenskap(IMV)
Anne.kjersti.uhlen@nmbu.no  telefon;  67232814   Institutt for plantevitenskap (IPV)

 

 

Det er også mer informasjon i AGROPRO sitt siste nyhetsbrev: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/122710/AGROPRO_Nyhetsbrev2_2015.pdf