NavnE-postMobil
Erlend Stabell Daling
Avdelingssjef, advokat
Send e-post 45427663
Olav Røssaak
Fagsjef eiendoms- og forvaltningsrett, advokat
Send e-post 95905577
Mari Cecilie Gjølstad
Fagsjef skatt, advokat
Send e-post 41525455
Jan Bangen
Fagsjef kurs, advokat
Send e-post 95893917
Aina Bratlie
Fagsjef medlemsforsikring, advokat
Send e-post 40405995
Karoline A. Hustad
Advokat
Send e-post
Marta Melby
Advokat
Send e-post 47655587
Elise Midling-Hansen
Advokat
Send e-post 97791336
Sigurd Gudmund Løland
Seniorrådgiver
Send e-post 90783618
Jon Sigurd Tuset
Seniorrådgiver
Send e-post 90518984
Line Tronstad
Seniorrådgiver
Send e-post 93652131
Sem Varhaug Søberg
Advokatfullmektig
Send e-post 97645944
Sophie Wiese
Advokatfullmektig
Send e-post 99381220
Eli Marie Smedsrud
Advokatfullmektig
Send e-post 91344581
Liv Ellen Fischer
Rådgiver
Send e-post 90552083
Martin Johnsbråten
Rådgiver
Send e-post 97795149

Våre samarbeidspartnere