NavnE-postMobil
Arnstein Tveito
Administrasjonssjef
Send e-post 97564613
Leif Egil Slåtten
Økonomisjef
Send e-post 90161717
Terje Lystad
IT-Sjef
Send e-post 95832737
Catharina Baumgarten Andersen
Personal- og driftssjef
Send e-post 90515152
Solveig Weser Kvidal
Rådgiver, lønn
Send e-post 95060551
Unni Wolden Staver
Rådgiver
Send e-post
Thomas Martin Hannigan
Rådgiver, IT
Send e-post 47253079
Tove Munch Wahl
Rådgiver, regnskap
Send e-post 91529260
Berit Johnsen
Arkivansvarlig
Send e-post 91562701
Cato Ørsal
Rådgiver, servicemedarbeider
Send e-post 99030204
Carl-Fredrik Berthelsen
Rådgiver, servicemedarbeider
Send e-post 91571292
Mona Sandnes
Førstekonsulent, servicemedarbeider
Send e-post
Anita Berg
Førstekonsulent, servicemedarbeider
Send e-post 92046357

Våre samarbeidspartnere