Styringsgruppa er etablert

  • Tips en venn om denne siden

Kompetanseløft trøndersk landbruk er et prosjekt som eies av næringa. Alle næringsaktørene i landbruket forplikter gjennom prosjektet å aktivt jobbe med kompetanseheving i egen organisasjon, men også spisse kompetansetilbudene ut til bøndene.

Styringsgruppa for kompetanseløft Trøndersk landbruk er derfor ei sammensatt stor gruppe hvor mange av organisasjonene er representert.

 

Styringsgruppa består av:

Lars Morten Rosmo  Sør- Trøndelag bondelag (Leder)

Tore Bjørkli – Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Gleny  Foslie – Sør- Trøndelag Fylkeskommune

Siv Merethe Gederaas Belbo – Nord-Trøndelag fylkeskommune

Tove Hatling Jystad – Mære landbruksskole

Solrun Kolstad – Norsk landbruksrådgivning Nord Trøndelag

Arnt Inge Engum - Bonde og småbrukarlaget Nord- Trøndelag

Erland Kjesbu – NILF

Jarle Holberg – Allskog

Hanne Solem Hansen – HINT

Jon Fløttum - TINE

 

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere