Rift om kompetansemidler - snart tomt for tilskuddsmidler

  • Tips en venn om denne siden

Midlene fra KTL som gis til bønder som ønsker å heve sin kompetanse har vært populær. Det er nå kun kr. 10.000 igjen av tilskuddsmidlene, så går du med planer om ei erfaringsgruppe eller mentorønske må du skynde deg.

I juni 2014 ble det oppretta tilskuddsmidler for bønder, slik at man kunne drive kompetansehevingi næringa. Ett år etter er avsatte midler snart brukt opp, og av de 600.000 kronene som var avsatt er det nå kun kr. 10.000,- igjen.

Det er i alt løyvd milder til 92 grupper, og nært 1000 bønder har deltatt på en eller anna form for kompetanseheving gjennom ordningen, enten det er kollegalæring, mentor, erfaringsgruppe eller faglig opplæring.

Ordningen blir nå evaluert av Trøndelag forskning og utvikling for å se om tiltaket er målretta mhp å øke kompetansen i næringa, øke bestillerevnen til bøndene og skape nye møteplasser og ta vare på produsentmiljøene.

Evalueringen vil bli brukt i en vurdering mhp om dette er tiltak som skal videreføres etter at Kompetanseløft Trøndersk landbruk avsluttes nå i 2015.

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Foto: Håvard Zeiner

Mange jern i ilden

Anne Lise Haugdahl Humstad (24) rekrutterer nye gårdbrukere, klipper sau og tar utdanning. Men tom for energi er hun ikke.

Våre samarbeidspartnere