Rådgiving lønner seg

  • Tips en venn om denne siden

En presentasjonsserie som synliggjør gevinsten i kroner og øre ved å benytte seg av rådgiverapparatet i landbruket for å ta strategiske valg for å øke lønnsomheten i drifta

Presentasjonsserien er etunikt  fellesprosjekt mellom Tine, Nortura, Felleskjøpet, Norsk landbruksrådgivning og Allskog utført på bestilling fra kompetanseløft Trøndersk landbruk. Organisasjonene har gått sammen om å synliggjøre hverandres rådgivning, som bidrar til å markedsføre hverandre. Presentasjonen synliggjør effektene av å benytte seg aktivt av rådgiverapparatet for å ta strategiske valg i drifta som øker lønnsomheten.

Presentasjonen er bygd opp av konkrete eksempler som synliggjør hva rådgivningen har ført til i kroner og øre. Ved å kjøpe seg rådgivning oppnår man helt enkelt positive resultater i drifta, dersom man følger rådene.

Foilene kan fritt benyttes av den som måtte ønske det, men må synliggjøre hvem som står bak arbeidet, ved å benytte malene som er lagt inn. Både offentlig forvaltning, utdanningsinstitusjoner og andre aktører som måtte være interessert kan benytte de foilene som er av interesse. Ellers kan man kontakte en av aktørene som har været med på å utarbeidet prensetasjonen til å holde foredrag der det måtte passe.

Rådgiving lønner seg - en presentasjonsserie

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere