Over 4000 kandidater må uteksamineres med grønn kompetanse de neste 10 år

  • Tips en venn om denne siden

Dette er antallet som må ta bachelor eller master de neste 10 årene, for å kunne kompensere for behovet i næringslivet tilknyttet landbruket, sier prosjektleder Halvor Nordli i fremtidens landbruksutdanning.

I dag er det langt færre som uteksamineres med grønn bakgrunn. Dette vil gi en stor manko på arbeidskraft som skal betjene fremtidens kompetansekrevende landbruk.

Søknaden til grønne studier er alt for lav ut fra behovet. Derfor pågår en del rekrutteringsprosjekter i Norge for å kunne motivere flere unge til å ta grønn utdanning. Vi ser allerede i dag at vi har en utfordring med å rekruttere til de stillingene som utlyses i dag.

Prosjektene kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. Å satse på grønn utdanning gir et mangfold av valgmuligheter. Behovet for høyt utdannede personer til de innovative landbruksbedriftene er stort. Den første fagdagen ble arrangert 10. juni på Mære landbruksskole, hvor målgruppen var ungdomsskole, videregående og karrieresentre.

Norge er blant de ledende landene på teknologiutvikling og avlsarbeid. Skal vi beholde denne posisjonen er vi avhengig av kloke og innovative hoder, som har forståelse for hva landbruk er. Dette betinger ikke at man må være oppvokst på gård, eller ha noen annen tilknytning til landbruket, men at man tar grønn utdanning. Næringsaktørene i landbruket er avhengig av at personer som har interesse for teknologi, natur, biologi, forskning, utvikling vurderer tilbudene som er innen grønne utdanning. Spesielt er det et stort behov for personer som tar utdanning innen plantevitenskap, skogfag og agronomi. Her er man sikret jobb i fremtiden.

Skolene som tilbyr naturbruk gir elevene samme mulighet til høyere utdanning som en hvilken som helst annen skole, men i tillegg får man med seg en del praktisk erfaring som er uvurderlig i møte med arbeidslivet. Når ungdommene skal velge utdanningsløp, så gi skolene med naturbrukstilbud en real vurdering! Valgene er mange, og arbeidsmarkedet står åpent etter endt høyere utdanning!

De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning. Halvor Nordli fra høgskolen i Hedmark viste til framtidsutsiktene, og bedriftenes behov for fagkompetanse i fremtiden. Avslutningsvis fikk deltageren korte innblikk i arbeidslivserfaringene og veivalgene til uteksaminerte kandidater fra universitetet for miljø og bioteknologi på Ås. I tillegg var Allskog og Felleskjøpet representert for å fortelle om sitt behov for fagfolk, og utfordringene de møter med å rekruttere til sitt brede spekter av stillinger.

Kompetanseløft trøndersk landbruk og Velg skog vil jobbe aktivt med å markedsføre behovet i næringa, og vil jobbe tett opp mot ungdommene for å vise spekteret av karrieremuligheter i landbruket.

 

 

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere