Økonomisk støtte til kompetansetiltak

  • Tips en venn om denne siden

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) inviterer nå faglag og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

Erfaringsgrupper er en fast gruppe gårdbrukere/skogeiere som møtes regelmessig for å diskutere fag og lære av hverandre. Tema for gruppen kan for eksempel være: Mjølkerobot, bonden som skogeier, ungskogpleie, fôring, grovfôr, hvordan håndtere krise, hvordan løse tidsklemma, utbygging av driftsbygning, tynning osv.

KTL støtter erfaringsgrupper med 5000 kr/år.

Kollegalæring er grupper som administreres av en organisasjon/faglag og som ikke består av faste deltakere.  Deltakerne lærer av hverandre gjennom diskusjoner, studiebesøk m.m.  Tema kan være fast eller varieres for hvert møte - etter deltakernes ønske.

KTL støtter kollegalæring med 5000kr/år.

Mentorordning innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega som kan bistå med råd, veiledning og som diskusjonspartner.  Dette er spesielt aktuelt ved større omlegginger av drifta, ved planer om utbygging og for nye brukere.

KTL støtter mentorpar med 4000 kr/år.

Fagopplæring omfatter tiltak der lokale faglag som skogeierlag, bonde- og småbrukarlag, bondelag, produsentlag, sau og geit, bygdekvinnelag m.fl. arrangerer fagmøter med eksterne innledere, studieturer o.l. 

KTL støtter tiltaket med inntil 10.000 kr/år.

 

Støtten gis med en arbeidsfrist på 12 måneder.  Se avtale for hver enkelt ordning for øvrige vilkår.  Avtalene finner du her:

Her kan du laste ned avtale for erfaringsgrupper

Her kan du laste ned avtale for kollegalæring

Her kan du laste ned avtale for mentorordning

Her kan du laste ned avtale for fagopplæring

Her kan du laste ned infoskrivet i pdf-format

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTl) er et 3-årig prosjekt eid av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Allskog, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nord- og Sør-Trøndelag. Målet med prosjektet er å øke konkurransekraften til trøndersk landbruk. Økt kunnskap og kompetanse er en viktig strategi for å nå dette målet.

Støtten KTL nå tilbyr vil ikke dekke alle kostnadene med slike tiltak, men kan være med som et bidrag til de som ønsker å øke sin kompetanse. Det er mulig å se disse pengene i sammenheng med andre tiltak som studieringer og prosjekt.

Har dere spørsmål - ta kontakt!  Muligheten er NÅ - benytt den!

Søknadsskjema sendes til: anne.grete.rostad@bondelaget.no

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere