Nyhetsbrevsamling

  • Tips en venn om denne siden

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Kompetanseløft Trøndersk landbruk er et 3 årig satsingsprosjekt eid av Fylkeskommunene, Fylkesmennene og Bondelagene i begge fylker og Allskog.

Prosjektet skal gjennom kompetanse  og endra arbeidsmetoder styrke konkurransekraften i Trøndersk landbruk

Nyhetsbrev 1 2016

Nyhetsbrev 8 2015

Nyhetsbrev 7 2015

Nyhetsbrev 6 2015

Nyhetsbrev 5 2015

Nyhetsbrev 4 2015

Nyhetsbrev 3 2015

Nyhetsbrev 2 2015

Nyhetsbrev 1 2015

Nyhetsbrev 5 2014

Nyhetbrev 4 2014

Nyhetsbrev 3 2014

Nyhetsbrev 2 2014

Nyhetsbrev 1 2014

 

 

 

 

 

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Foto: Håvard Zeiner

Mange jern i ilden

Anne Lise Haugdahl Humstad (24) rekrutterer nye gårdbrukere, klipper sau og tar utdanning. Men tom for energi er hun ikke.

Våre samarbeidspartnere