Naturbruk så mye mer enn fjøs og traktor

  • Tips en venn om denne siden

Skolene i Trøndelag som tilbyr naturbruk har lenge vært misfornøyd med profileringsmateriellet som finnes for naturbruksskolene. Det som finnes er veldig tradisjonelt og gjenspeiler ikke nødvendigvis det brede tilbudet og mulighetene for videre utdanning som gis på skolene som tilbyr naturbruk.

Traust på vei UT!

Gjennom Kompetanseløftet har vi utarbeidet et sprekere markedsføringsmateriell til naturbruksutdanningen. «Naturbruk er for de med store ambisjoner» og «Naturbruk gir muligheter».

I Januar toget landbruket inn på utdanningsmessa i Trondheim  og okkuperte 100m2 standplass. De videregående skolene med naturbruksutdanning deltok sammen med samvirkeorganisasjonene, Velg Skog, Velg Landbruk, Framtidas Landbruksutdanning og Kompetanseløftet. Her profilerte vi oss sammen og målet var å få ungdommer til å velge grønt.

Det ble utforma en logo for grønn utdanning:


 

Felles profilering og samhandling gjør landbruket og skolene mer synlig og spennende. Fremover vil de videregående skolene med flere delta på ulike messer og stands for å synliggjøre naturbruk og grønne utdanninger. Yrkesopplæringsmessen i Trondheim, Ta utdanning i Trondheim, Matfesivalen og Agrisjå  er eksempler på dette.

Til høsten settes det av en «turnéuke» der vi gjentar suksessen fra høsten 2013 med Grønne Fagdager der lærere og rådgivere i ungdomsskolene inviteres inn på naturbruksskolene for å få informasjon om muligheter innen naturbruk.

 

Materiellet er utvikla av WOW medielab og finansiert gjennom kompetanseløft trøndersk landbruk via finansiørene Nord og Sør- Trøndelag fylkeskommune, og Fylkesmannen i Nord- og Sør - Trøndelag

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere