Nå kan du ta Bachelor i bygdeutvikling i Trøndelag

  • Tips en venn om denne siden

Oppdal ressurs inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte om studiet Onsdag 26. juni kl. 18.00 ved Oppdal videregående skole

Oppdal Ressurs kan i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling tilby Bachelorstudium i bygdeutvikling fra og med høsten 2013.

 

Oppdal ressurs inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte om studiet

Onsdag 26. juni kl. 18.00 ved Oppdal videregående skole

Inngang vest, rom V008 (underetasje).

Bachelorgraden har 180 studiepoeng, og gjennomføringa av studiet for graden vil sjå slik ut:

År 1:

Handlingskompetanse - 60 stp – prisar og studietur

 

År 2: Studentane vel 60 studiepoeng fra modulane:

Økonomi og Leiing I - 30 stp – prisar og studietur ØK I og II

Økonomi og Leiing II - 30 stp –

Hest i næring - 30 stp – prisar og studietur

Landskap og utvikling - 30 stp – prisar og studietur

År 3:

Nyskaping med utviklingsoppgåve – 60 stp

Det er stor fleksibilitet i studiet. Det er mulig å studere både heltid og deltid, og å ta enkeltemner.

Søknadsfrist 1.juli, med rullerende opptak fram til studiestart.

Søk via www.studiesenteret.no

 

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon

 

Informasjon om Bachelortilbud i Trøndelag

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere