Lansering av tipshefte om lokal aktivitet for å nå økt matproduksjon

  • Tips en venn om denne siden

Møteplasser og erfaringsutveksling – viktig for samhold og aktivitet og økt matproduksjon. Vi skal ikke undervurdere viktigheten med sosiale møteplasser for landbruksnæringa. Kompetanseløft Trøndersk landbruks lanserer nå et tipshefte som skal være til inspirasjon for lokal aktivitet.

Arbeidet som skjer i prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk skal være med å bidra til styrking aktiviteter som styrker næringa. Både med hensyn til et mål om økt matproduksjon, men og et økt fokus på avvirkning i skogen. Tipsheftet som nå er lansert skal være til inspirasjon og hjelp til å komme i kontakt med viktige støttespillere i arbeidet med å skape interessante gode møteplasser.

Tipsheftet er bygd opp i 2 deler. Første del viser en del aktiviteter som skjer i regi av lokale bondelag og kommuneinitiativ, mens i del 2 viser de ulike rådgiverorganisasjonene hva de kan benyttes til, og et utvalg av hvilke organiserte tilbud de har. I tillegg synliggjøres kurstilbyderne innen landbruket.

Kompetanse kan skaffes på mange vis; enten gjennom enkeltrådgivningen, lesning av fagartikler, deltagelse på kurs og gjennom erfaringsutveksling i ulike møteplassfora. Det er ofte de uformelle møteplassene som danner det beste grunnlaget for erfaringsutveksling, og som kan føre til mer etterspørsel av kompetanse,

Hvordan tas heftet i bruk?

I Nord-Trøndelag har det i oktober været en felles møteserie med landbrukskontorene og faglaga i fylket. I disse regiongruppemøtene har kommunen sammen med representanter fra de lokale faglaga hatt en gjennomgang av utviklingen av landbruket i egen kommune og region de siste 10 åra, innen ulike produksjoner. Videre har de blitt introdusert for tipsheftet, for å diskutere hva de selv kan gjøre lokalt for å stimulere til at flere blir i næringa, og styrker fagmiljøet. I Sør –Trøndelag har man nettopp hatt en større work-shop retta mot landbrukskontorene, og faglaga vil bli utfordret på lokal aktivitet for å stimulere til økt matproduksjon. Også her oppfordres det til samhandling mellom kommune og lokale faglag.

Den trønderske målsetningen om 30 % økt matproduksjon innen 2030 er helt klart ambisiøst, og det krever at alle gode krefter bidrar i riktig retning. Det er avgjørende at vi beholder de som er i næringa, men og at man er ekstra påpasselig på å støtte opp om de som ønsker seg inn i næringa. For at vi skal lykkes i målsetningen må vi i vareta sterke fagmiljøer, og styrke samholdet i næringa.

Det oppfordres til at hefte blir tatt i bruk både i kommunene og faglagene gjennom vinteren for å diskutere hvordan man i sin kommune konkret kan følge opp målet om økt matproduksjon.

Dersom faglag eller andre ønsker flere eksemplarer av tipsheftet er det bare å ta kontakt med oss i prosjektet så skal vi få sendt papirversjonen i posten.

Tipsheftet kan lastes ned her:

Tipshefte

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere