Kompetansekafé på Tine Verdal 21. mars

  • Tips en venn om denne siden

Det inviteres til Kompetansekafe på TINE, Verdal, den 21. mars kl 10.00— ca 12.00. Tema: Bondens kundeteam – et faglig nettverk

Progam:

10.00: Velkommen v/ Per Olav Mork

10.10: Hvorfor kundeteam? John Fløttum
Rådgivingsarbeidet i TINE er basert på en dansk modell for rådgiving – nøkkelrådgiving. Seksjonssjef i TINE Rådgiving og Medlem, John Fløttum, presenterer nøkkelrådgivermodellen generelt og kundeteamet spesielt.

10.45 Praktisk eksempel på bruk av kundeteam v/Nøkkelrådgiver i TINE
En nøkkelrådgiver forteller om oppbygging av et kundeteam, og hvordan det jobbes med utfordringer og muligheter på gården. Hvordan kobles rådgivere fra andre organisasjoner til kundeteamet?

11.05 Kundeteam i bruksutvikling v/fagrådgiver økonomi Gunnar Aunsmo
Bruksutvikling er meget krevende for bonden. Hva kan vi i bondens faglige nettverk hjelpe til med for at både utviklingsprosjekt og daglig drift blir i henhold til planene og målene?

11.25 Diskusjon

11.50 Tilskudd til forprosjektering av bruksutvikling v/Fylkesmannen
Orientering om ny ordning med tilskudd til bruksutvikling fra IN.

12.00 Etter innleggene blir det lunsj og mulighet for omvisning på meierianlegget.

Påmelding på grunn av mat; per.olav.mork@tine.no eller telefon 95252318 innen onsdag 19. mars.

Invitasjon for nedlasting

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere