Kompetansekafé på Landbrukssenteret Midt fredag 14. mars

  • Tips en venn om denne siden

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk inviterer til Kompetansekafé på Landbrukssenteret Midt i Meldal, fredag 14. mars kl 12.

Det inviteres til Kompetansekafe på Landbrukssenteret Midt, Meldal den 14. mars kl 12.00— ca 14.00.

Tema: Landbrukssenteret Midt

  •  Organiseringen av Landbrukssenteret Midt
  •  Best på melk v/ Siri Hoset, Meldal Regnskapskontor
  •  Best på grovfôr v/ Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Etter innlegg og diskusjon blir det enkel servering.

Påmelding på grunn av mat; havar.hanger@lr.no  innen 10. mars

Utskriftsversjon av invitasjonen til Kompetansekafé 14. mars.

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere