Hvordan skal vi øke rekrutteringa til grønn utdanning?

  • Tips en venn om denne siden

Skal rekruteringa til grønn utdanning øke, må de som driver med studie- og karriereveiledning kjenne til mulighetene innen grønn utdanning. Næringa selv må sørge for at behovet for grønn kompetanse blir kjent. Prosjektene kompetanseløft trøndersk landbruk og velg skog tar utfordringen og skal nå arrangere fagdag om grønn utdanning.

Målgruppen for fagdagen er de som driver med studieveiledning i ungdomsskole og videregående, de som er lærere i faget utdanning til fordypning i ungdomsskolen, karriereveiledere på karrieresentre og NAV.

Programmet er rikholdig, og setter fokus på kompetansebehovet i jord og skogbruk.  Deltagerne vil få en innsikt i arbeidsmarkedet, og hva skolene med naturbruk har å tilby, både av vanlig videregående løp, men og av voksentilbud.  Det vil bli orientering fra Felleskjøpet og Allskog om deres rekrutteringsbehov. Tidligere elever fra Universitet for miljø og bioteknologi (UMB) vil si litt om sitt veivalg og bedriten de nå jobber i.

Arrangementet blir først kjørt i Nord- Trøndelag. 10. juni på Mære landbruksskole, og 11. juni på Val videregående. Tilsvarende aktivitet planlegges i Sør- Trøndelag. Datoer og program for Sør- Trøndelag vil komme etter hvert.

Program fagdag grønn utdanning

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere