Felles markedsføring av Naturbruk gjør godt rekrutteringsarbeid

  • Tips en venn om denne siden

Naturbruksskolene i Trøndelag står sammen om markedsføring av sine skoler. Sammen blir vi mer synlig og med felles budskap blir vi tydelig.

Under Agrisjå sto naturbruksskolene, Grong, Mære, Val, Skjetlein og Øya sammen på stand i fagteltet. HiNT representerte veien videre. Elever fra skolene var med på å synliggjøre naturbruk for de som tok turen til messa.

Markedsføringsstrategien er å synliggjøre at ved å velge naturbruk får du realfagskompetanse med praksis med på kjøpet. Jobben med felles markedsføring utfordrer skolene på å ikke først og fremst markedsføre seg selv, men markedsføre mulighetene ved å velge grønn utdanning.

Anita Haugen Olsen, Rennebu, Anne Wangen, Eidsberg og Signe Schjølsberg, Røros, stilte for Øya videregående skole. De kan fortelle om et jevnt, godt besøk på standen. De kan absolutt anbefale skolen, og de setter spesielt pris på praksis-delen av undervisninga. De syns det er fint å kunne ha en kombinasjon av praksis og teori, særlig for elever som er lei teori etter ungdomsskolen.

Teknikker Linda Evenset og student Maria Strøm ved HiNT reklamerte for utmarksforvaltning og andre grønne fag ved høgskolen.

Lars Johannes Tuset leker på gulvet og tenker seg kanskje ei framtid i landbruket? Mor Inger Røliaunet til høyre

Skogsmaskin-stimulatoren var populær.

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere