Fagkveldheftet endelig klart

  • Tips en venn om denne siden

Da kan vi endelig lansere tipsheftet til faglag, produsentlag m.fl. Heftet er ment som et inspirasjonshefte for å arrangere fagkvelder i lokale lag og organisasjoner for å heve kompetansen i næringa. Tenker dere å kjøre minst 3 kvelder innen utgangen av 2015 kan dere søke om kompetansemidler fra KTL!

Savner du noen tema du ville hatt med? Ta kontakt med oss i KTL så kan vi sjekke ut hvem som kan tilby en fagkveld på det tema som dere er ute etter.

Heftet vil bli oppdatert så snart vi får inn nye tips, så det kan lønne seg å ta en kikk innom av og til.

Benytt dere av tilkskuddsmidlene som KTL har oppretta, og kjør fagopplæring i ditt lokallag!

 

Sist oppdterte versjon finner du på  denne linken: Fagkveldhefte for lokallag

 

Kompetanseløft Trøndersk landbruk er et 3-årig satsingsprosjekt som eies av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Allskog, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nord- og Sør -Trøndelag

Målet med prosjektet er å styrke konkurransekraften i Trøndersk landbruk - dette skal gjøres ved å ha et høyt fokus på kompetanse i næringa

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere