Enormt behov for rekruttering til grønn utdanning - Trøndelag setter rekruttering på dagsorden!

  • Tips en venn om denne siden

Prosjektene Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog Trøndelag har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning fra interesseorganisasjonene i landbruket.

Antallet som må ta bachelor eller master de neste 10 årene innen grønn utdanning er enormt for å kunne kompensere for behovet i landbruket, sier prosjektleder Halvor Nordli i fremtidens landbruksutdanning. I dag er det langt færre som uteksamineres med grønn bakgrunn enn tidligere. Dette vil føre til et stort manko på tilgang av kvalifisert arbeidskraft som skal betjene fremtidens kompetansekrevende landbruk om vi ikke løser rekrutteringsutfordringen.

 

«Næringsaktørene i landbruket har et enormt behov for folk med naturbruk og høyere grønn utdanning - dette krever rekruttering av folk utenfor landbruket»

Prosjektene Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog Trøndelag har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. Å satse på grønn utdanning gir et mangfold av valgmuligheter, og behovet for høyt utdannede personer til de innovative landbruksbedriftene er stort. Dette er for lite kjent i rådgiverapparatet som skal hjelpe ungdommen å gjøre studievalg. I Trøndelag er det til nå arrangert 2 fagdager for rådgiverapparatet i ungdomsskolen. Ett i Nord- og ett i sør-fylket, og om lag 40 rådgivere har deltatt sålangt.

Hvorfor velge naturbruk istede for allmennefag?

Budskapet for konferansen er at skolene som tilbyr naturbruk gir elevene samme mulighet til høyere utdanning som en hvilken som helst annen skole, men i tillegg får man med seg en del praktisk erfaring som er uvurderlig i møte med arbeidslivet. Når ungdommene skal velge utdanningsløp, så gi skolene med naturbrukstilbud en sjanse. Valgene er mange, og arbeidsmarkedet står åpent etter endt høyere utdanning!

Næringsaktørene i landbruket er avhengig av at personer som har interesse for teknologi, natur, biologi, forskning, utvikling vurderer tilbudene som gis innen grønne utdanningstilbud. Spesielt er det et stort behov for personer som tar utdanning innen plantevitenskap, skogfag og agronomi. Her er man sikret jobb i fremtiden. Landbruksfamilien blir mindre, og vi vil i større grad være avhengig av å rekruttere fra miljøer utafor landbruksfamilien.

Vinkling av fagdagene

De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning fra interesseorganisasjonene i landbruket. Halvor Nordli fra høgskolen i Hedmark viste til framtidsutsiktene, og bedriftenes behov for fagkompetanse i fremtiden. Avslutningsvis fikk deltageren en rask innsikt i arbeidslivserfaringene, og veivalgene til uteksaminerte kandidater fra bl. a universitetet for miljø og bioteknologi på Ås. I tillegg var Allskog, Norsk landbruksrådgivning og Felleskjøpet tilstede for å orienterte om deres behov for fagfolk, og utfordringene de møter med å rekruttere til sine stillinger.

Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog jobber aktivt med å markedsføre behovet i næringa, skal vise ungdommenee spekteret av karrieremuligheter i landbruket. Neste steg er 100 m2 stor messestand på utdanningsmessa i Trondheim i januar. Her er alle som tilbyr grønn utdanning på alle nivå representert, sammen med landbrukets næringsaktører. Planleggingen er nå starta opp. Nytt og sprekt markedsføringsmateriell er under utarbeiding – for å promotere landbruk som fremtidsretta, spennende og langt fra A4.

Presentasjon fra innleggene:

Landbruksnæringas behov for kompetanse i fremtiden v/leder S-T Bondelag Lars Morten Rosmo

Skognæringas rekrutteringsutfordringer og behov for kompetanse v/ skogselskapet Hans Brede

Hva finnes av grønn utdanning v/ fremtidens landbruksutdanning Halvor Nordli

Arbeidsmarkedet for de med grønn utdanning v/ fremtidens landbruksutdanning Halvor Nordli

Mulighetene ved å studere naturbruk v/rektor, Skjetlein VGS Helen Pedersen

Allskog - arbeidsmarkedet hos oss v/ Anna C. B. Moe

NLR- arbeidsmarekdet hos oss v/ Jørgen Sørlie

 

Tilbakemeldinger fra dagen:

«Jeg vil takke for supre innlegg, og nyttig informasjon om grønn utdanning»

«Bra struktur og oppbygging av dagen, veldig nyttig og inspirerende og lærerikt!»

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere