Arbeidsgruppene for kompetanseløftet er nå på plass

  • Tips en venn om denne siden

Målsetningene i prosjektet er altomfattende, og veldig vidstrakte. Dette krever god involvering av de fleste aktørene innafor landbruk. Frem til nå har det krystallert seg ut 2 hovedområder, hvpr det er etablert egne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe for utdanning, og arbeidsgruppe for rådgiving og etterutdanning.

Arbeidsgruppe 1 - Utdanning består av følgende representanter:

Mære landbruksskole

 Kristoffer Forfang

Skjetlein landbruksskole

Helen Pedersen

Fylkeskommunen NT

Frank Sjøli

Fylkeskommunen ST

Ståle Ertzgaard

HINT

Rolf Wensbakk

VAL vgs

Kjartan Åsebø

Øya VGS

Hallgeir Solberg

 

Arbeidsgruppe 2 - Rådgiving og etterutdanning består av følgende representanter:

 

Nortura

Arnodd Kjenstadbakk/

Sigrun Hestenes

Felleskjøpet

Kristin Wibe/

Stein-Erik Cedergren

NLR NT

Solrun Kolstad

NLR ST

Ingeborg Forbregd

NLR Namdal

Borgny Grande

TINE N-T

Per Olav Mork

TINE ST

Petter Baalsrud

Mære landbr.

Tove H. Jystad

Skjetlein

Arve Lian

NLR Oppdal

Torhild Svisdal Mjøen

SNS

Bjørn Finanger

Allskog

Espen Loe

 

 

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere