• Bare 3 prosent av Norge er dyrka mark.  
  • I Norge produserer vi kun 40 prosent av maten vår selv.
  • Norske husdyr er blant dem som får minst antibiotika i Europa.
  • Landbruket skaper nærmere 80 000 arbeidsplasser (jordbruk og næringsmiddelindustri).
  • Norge har rundt 38 000 bønder.
  • Bondelaget har 474 lokallag og ca. 58 500 medlemmer