På den nasjonale kongressen om økologisk landbruk skal vi sammen løfte kunnskapen om hvordan landbruket kan bidra til en klimavennlig og bærekraftig framtid.

Økologisk produksjon har fordeler med hensyn til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi, men også utfordringer innen alle disse temaene. Gjennom to hele dager blir det foredrag og diskusjoner om hvordan det økologiske landbruket kan bli enda bedre. Du vil og få høre siste nytt om hvordan forbrukerne og ulike markedsaktører slutter opp om økologisk matsatsing.

Jord har fått en sentral plass i programmet. Det er fordi jordfruktbarhet spiller en nøkkelrolle både for avlingsnivå og miljøeffekter av matproduksjon. På kongressen får du både den teoretiske bakgrunnen for god jordhelse og de praktiske tiltakene for mer klimarobust og fruktbar jord.

På den andre kongressdagen er det parallelle program, basert på ulike produksjoner. Dagen avsluttes med et fellesprogram der sentrale aktører gir oss inspirasjon og velvalgte ord på veien hjem.


Øko2020 er en sosial møteplass der du treffer andre i næringa, får spise økologiske måltider og kan få ny inspirasjon og ideer ved å besøke utstillinger fra mange aktører knyttet til næringa. Vel møtt!