Bondelaget tilstede under klimatoppmøte i Polen

  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming på COP24 i Katowice

Norges Bondelag er tilstede under FNs årlige klimaforhandlinger som i år avholdes i Katowice i Polen. – Viktig arena for å påvirke arbeidet for en mer robust og klimavennlig matproduksjon i riktig retning, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

FNs klimaforhandlinger arrangeres hvert år og er en viktig milepæl for arbeidet med en internasjonal klimaavtale. I 2015 ble den såkalte Paris-avtalen framforhandlet, hvor de aller fleste land i verden forpliktet seg til å bidra til å redusere verdens klimagassutslipp med sikte på å unngå en global oppvarming over 1,5 grader.
 

Regelverket knyttet til oppfølgingen av Paris-avtalen vil være det viktigste temaet under årets klimatoppmøte i Polen. Det er også knyttet spenning til om land vil melde inn økte klimaambisjoner på egne vegne underveis i møte.
 

- Bønder både i Norge og verden merker klimaendringene på kroppen allerede. Vi er her sammen med bondelag fra hele verden for å følge arbeidet som pågår og lære av hverandre, sier Gimming.
 

Under FNs klimakonvensjon jobbes det blant annet med et arbeidsspor som ser på hvordan jordbruket kan bli mer robust i møte med klimaendringene og bidra til utslippskutt innenfor jordbrukssektoren.
 

- Vi håper at FNs arbeidsspor for jordbruk og klima viser god framdrift. I tillegg er vi svært spente på om norske myndigheter vil melde om økte klimaambisjoner for Norge og status for regjeringas forhandlinger med EU om felles gjennomføring av klimaarbeidet i ikke-kvotepliktig sektor, sier Gimming.
 

Under forhandlingene vil Bondelaget delta på en rekke arrangementer og møter om klima og jordbruk, og holde flere innlegg på vegne av World Farmers Organization (WFO) både i plenumssalen og på andre arrangementer. Bjørn Gimming vil blant annet delta på et arrangement i regi av WWF, the Food and Land Use Coalition og the Tropical Forest Alliance om bærekraftig matproduksjon og arealbruk sammen med blant annet Gunhild Stordalen i EAT Foundation onsdag 12. desember.
 

Bjørn Gimming og klimapolitisk rådgiver i Bondelaget, Johanne Houge Sæther, er tilstede under forhandlingene til og med 13. november.
 

Kontakt

Bjørn Gimming: +47 412 75 230
Johanne Houge Sæther: +47 924 29 744

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Publisert 

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Ku på beite på Kjerringøy

Klimatiltak i landbruket

Publisert 

Det finnes mange forskjellige klimaløsninger som bonden kan ta i bruk på egen gård, både nå og i framtida. Noen av løsningene er allerede godt kjente og andre må utvikles videre før de kan tas i bruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere