Åpner for etablering av beredskapslager for såkorn

  • Tips en venn om denne siden

Fra venstre: Una Aina Bastholm (MdG), Bernhard Stormyr (Yara International), Hanne Maren Blåfjelldal (Frp)
Fra venstre: Una Aina Bastholm (MdG), Bernhard Stormyr (Yara International), Hanne Maren Blåfjelldal (Frp)

- I lys av sommerens tørke bør vi vurdere behovet for beredskapslagring av såkorn, sa Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, under et frokostseminar om matsikkerhet og klima.

Norges Bondelag og Utviklingsfondet inviterte til frokostmøtet «Hvordan skal vi berge maten vår?» i Oslo den 18. september. Bakgrunnen for seminaret var en ny rapport fra Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning om hvordan dagens og framtidens klimaendringer vil påvirke matproduksjonen.

I debattpanelet deltok blant annet Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, som vektla at sommerens tørke hadde vært en akutt krise for norsk landbruk. Blåfjelldal sa at man i lys av situasjonen som oppsto bør vurdere å etablere et beredskapslager for såkorn.

- Dette er svært positive signaler fra Landbruks og matdepartementet. Et beredskapslager for såkorn vil styrke norsk matsikkerhet betydelig og jeg har store forventninger til at regjeringa leverer på denne saken når de presenterer sitt forslag til statsbudsjett for 2019, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Haugen innledet også på seminaret og fortalte forsamlingen hvordan norske bønder de siste årene har fått kjent både mer nedbør og tørke på kroppen. Hun stilte seg også kritisk til de som har hevdet at global oppvarming vil gange norsk matproduksjon.

- Klimaforskerne tror vi i Norge vil få dobbelt så mange dager med kraftig nedbør i Norge. Slår det til vil vi slite med å få høstet inn avlingene våre, og da nytter det fint lite med lengre vekstsesong, sa Haugen.

Hun vektla at norsk landbruk må tilpasse seg mer ekstremvær og arbeide for å redusere klimaavtrykket til næringa. Samtidig advarte hun sterkt mot klimaløsninger som går på bekostning av norsk matproduksjon.

- Mindre norsk matproduksjon på norske ressurser vil svekke matsikkerheten vår. Det er feil vei å gå og det motsatte av å ta ansvar, sa Haugen til forsamlingen.  
 

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Publisert 

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Ku på beite på Kjerringøy

Klimatiltak i landbruket

Publisert 

Det finnes mange forskjellige klimaløsninger som bonden kan ta i bruk på egen gård, både nå og i framtida. Noen av løsningene er allerede godt kjente og andre må utvikles videre før de kan tas i bruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere