Bondelaget inviterer til webinar om tilsetningsstoffer i fôr 14. desember klokken 09:00-10:00.

Med bakgrunn i intensjonsavtalen mellom Staten og jordbrukets faglag om å redusere klimagassutslipp og økt opptak av karbon, inviterer vi til webinar om tilsetningsstoffer i fôr. Klimavennlig og bærekraftig fôring, med tilsetning av metanhemmere i fôret til drøvtyggere, er et viktig element for å oppfylle klimaplanen. Og det er for tiden mye forskning på dette feltet i Norge, og i Norden.

I dette timelange webinaret vil vi høre om tilsetningsstoffer i fôr fra Tine, som har hatt flere forsøk på tilsetningsstoffer og studier på feltet. Vi får også med innspill fra våre skandinaviske kollegaer. Vi vil høre hvordan bruk av tilsetningsstoffer potensielt kan bidra til reduksjoner av utslipp fra jordbrukssektoren.

Webinaret vil streames på Zoom, og vises live på Facebook. Lenke til zoom kommer snart.