Program, fagsamling Inn på tunet

10.30 Litt å bite i

11.00 Velkomst ved Hege Lindstrøm, leder for IPT- utvalget i Norges Bondelag

11.05 Inn på tunet - storsamfunn og aktivt landbruk i samspill. Kjersti Hoff, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag.

11.25 Folkehelse, forebygging og Inn på tunet ved Helsedirektoratet (venter endelig bekreftelse)

Spørsmål og diskusjoner

12.00 Innovasjon i kommunene ved Une Tangen, seniorrådgiver, avdeling FID innsikt og innovasjon, KS

12.30 Inn på tunet - løft 2 - mandat, målsettinger, arbeidsform og forventninger ved Landbruksdirektoratet

13.00 Lunsj

13.30 Arbeidsverksted med innlagt pause. "Hvilke behov har IPT-næringa og hvordan løser vi dem?" Prosessleder Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag

16.00 Takk for i dag og vel hjem

Påmelding pr. e-post til amund.johnsrud@bondelaget.no seinest torsdag 27. februar.