Temamøte om korntørker i Hobøl

  • Tips en venn om denne siden

Feb
2014
Fossnes, Hobøl

Hobøl Bondelag inviterer til temamøte om korntørker og økonomien i det å investere i nytt korntørkeanlegg. Fossnes er stedet og 13. februar er datoen. Ole Henrik Lauritzen fra Norsk Landbruksrådgivning Sør Øst innleder - det samme gjør Jürgen Høie fra Felleskjøpet. Møtet starter kl. 1900 - og fylkesleder Martha Mjølnerød kommer for å snakke litt om hva som rører seg i Østfold Bondelag.