Program sendes fylkesstyret og de som er innstilt av valgkomiteen får informasjon når innstillingen er offentliggjort.

Fylkesskontoret sørger for bestilling av oppholdet.