Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 26.9.2018 AVLYST

Onsdag
26
sep
Bondelagets Servicekontor, Trondheim
10:00 - 16:00

Styremøtet er avlyst pga mange forfall. Sakene utsettes til neste styremøte 30. oktober.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere