Foreløpig program:

Kl. 1830: Velkommen ved Martha Irene Mjølnerød, leder i Østfold Bondelag 

Politisk del: Jordbruksmeldingen til debatt Temavert og ordstyrer: Eva Nordlund

Kl. 1840:  Innledninger om Jordbruksmeldingen (Meld. St.t.11)

Kl. 1930:   Paneldebatt med bl.a.   Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag)  Line Henriette Hjemdal (KrF)  Finn-Erik Blakstad (V)  Stein Erik Lauvås (Ap)  Sigbjørn Gjelsvik (Sp)  Håvard Jensen (FrP)
 
Kl. 2000:  Pause med kaffemat

Fagdel med innledning og spørsmål fra salen.  Temavert: Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag

Kl. 2030:  Fagtema 1: Kornhåndtering og logistikk.  «Hvilke forventninger har kornkjøper til bonden, og hva kan bonden forvente  av kornkjøperne for best kvalitet og god økonomi i hele verdikjeden?»   Trond Fidje (direktør landbruk Felleskjøpet Agri)  Bjørn Stabbetorp (markedssjef plantekultur Felleskjøpet Agri)

Kl. 2110:  Fagtema 2: Økologisk korndyrking  «Markedet er mer sultne på økologisk korn til mat og fôr. Hva gjør norsk  landbruk?»  Innleder fra Felleskjøpet Agri?   Aina Bartmann, Landbrukets ØKOLØFT

Kl. 2125:  Oppsummering og vel hjem
 
Arrangør:  Akershus Bondelag, Østfold Bondelag og Kornprogrammet 2015-2017  Kontakt:  Mina Mjærum Johansen, org. sjef i Østfold Bondelag, mob. 917 75 831   Vidar Kapelrud, org. sjef i Akershus Bondelag, mob. 959 70 093