Seminaret vil belyse det juridiske handlingsrommet for gjennomføring av Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv. Vi vil også få en vurdering av om departementets forslag til endring av forskrift og lov med tolkninger sikrer gjennomføring av Stortingets ulvepolitikk.

Foredragene vil være ved:

Stein Erik Stinessen, Partner, Advokat (H) ved advokatfirmaet Lund & Co DA

Bjørn Stordrange, Partner, Advokat (H) og dr. juris. ved advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Eivind Smith, Professor - Institutt for offentlig rett ved UIO

Eirik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund ønsker velkommen, og det åpnes for spørsmål og kommentarer.

Debatten om ulv har rast i norsk offentlighet siden klima-og miljøminister Vidar Helgesen før jul i fjor avlyste det planlagte uttaket av ulv med begrunnelsen at det ikke finnes hjemmel i loven. Dette kom to korte uker før igangsettelsen av Stortingets ulveforlig fra våren 2016 som sier at det skal være 4-6 ynglinger av ulv i Norge. Ved siste telling var det 9 ynglinger.

Stortinget ba regjeringen fremme sak om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak innen 10.mars. Fredag forrige uke la klima-og miljøminister Vidar Helgesen frem en ny lovendring om begrensninger i uttaket av ulv. Dette skjedde en uke etter at Vidar Helgesen sendte høringsforslaget ut på høring, og under fire dager etter at høringsfristen gikk ut.

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norsk Sau og Geit.