Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Møre og Romsdal jobber med å sette opp felles transport til fakkelaksjonen, og håper så mange som mulig stiller opp på aksjonen.

Billetter med tog bestilles nå av den enkelte. Egenandel 200 kr tur/retur forutsatt billigste billett. Refusjonskrav om billett sende på e-post til jon.gisle.vikan@bondelaget.no I tillegg må dere sørge for mat selv.Togtider:

Fra Trondheim kl 08.18, Berkåk 09.35, Oppdal 09.55. I Oslo 15.03

Fra Oslo S kl 23.03. På Oppdal 04.47, Berkåk 05.14 og i Trondheim 06.40

Det er reservert 30 billetter med fly tur/retur Værnes for de som bor i Selbu, Tydal og norddelen av Trøndelag. Påmelding og spørsmål om fly rettes til Leif Hjulstad på bondelagskontoret i Steinkjer. Det må påregnes en egenandel. Mat besørges av den enkelte. Ved påmelding: Navn, adresse og mobilnummer. Disse er nå fullbooka.

Gi oss (bondelaget) gjerne beskjed om det settes opp busser eller annen privat transport fra noen steder. Vi kan bistå med å spre informasjon.

Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk har bestilt buss. Kontaktinfo ang FNR sin buss: Torleif Slåen tlf 958 39 587. Bissen starter på Melhus Skysstasjon kl 08.00. Bussen går via Oppdal og Dombås.

Sekretær/daglig leder FNR: Åsmund Ystad Utgård, 7717 Steinkjer 975 951 19 aksjonen@rovdyr.org

 

Kontaktpersoner hos bondelagene i Midt-Norge

Jon Gisle Vikan, jon.gisle.vikan@bondelaget.no, 909 94 014

Berit J Sølberg, berit.solberg@bondelaget.no, 905 66 342

Leif Hjulstad, leif.hjulstad@bondelaget.no, 926 60 469

Arnar Lyche, arnar.lyche@bondelaget.no (Møre og Romsdal)

 

Følg også med info om aksjonen på Akershus sitt facebookarrangement