Setertradisjonen er en viktig og verdsatt del av norsk jordbruk og melkeproduksjon, men antallet setre i drift går stadig nedover. Hvor står seterdrifta sterkest, hvor mange melkeprodusenter drar til seters om sommeren og hva skal til for å opprettholde seterdrifta i Norge? 

AgriAnalyse legger fram oppdaterte tall og resultatene fra en spørreundersøkelse som gikk ut til landets seterbrukere høst 2019.  Funnene fra undersøkelsen blir presentert og kommntert fra ulkie faglige ståsted.

Program:

14:15:   Oppmøte og kaffe

14:30: 

  • Velkommen
  • Presentasjon av rapporten ved AgriAnalyse
  • Forberedte kommentarer fra Innovasjon Norge, Alliansen ny landbrukspolitikk og Norges Bondelag

Det blir også smaksprøver på seterkost.

 

Arrangementet er gratis og påmedling innene torsdag 6.februar: : https://response.questback.com/agrianalyseas/y1keoawmpl

Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Rapportlanseringen arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag.