15.30 Innledning til politisk debatt ved Mona Fagerås – fylkesråd for næring i Nordland
15.40 Debattinnledninger fra debattanter: «Hvordan påvirker endringer framtiden for Arktisk landbruk?»
 Jon Georg Dale – Landbruks- og matminister Frp
 Trygve Slagsvold Vedum – leder i Senterpartiet
 Laila Davidsen – Høyre og Stortingets næringskomitè
 Ola Hedstein – Norsk Landbrukssamvirke
 Lars Petter Bartnes – Norges Bondelag
 Merete Furuberg – Norsk Bonde- og småbrukarlag
16.50 Debatt
17.55 Veien videre for Arktisk landbruk - oppsummering ved leder Nordnorsk Landbruksråd Grete-Liv Olaussen