Foto: Sissel Berge, Selbu

Dato: Fredag 19. oktober 2018 kl. 16.00 - 18.00 (dag) lørdag 20. oktober 2018 kl. 09.00 - 15.00 (dag 2)
Pris: Kr 1500
Varighet: 8 timer fordelt på 2 dager
Sted: Byneset/Leinstrand-området. Sted bestemmes når vi ser påmeldingslista.
Påmelding: Innen onsdag 10.oktober 2018 - oppgi i kommentarfeltet om du har med egen traktor/plog!
Kontakt: gronnkompetanse@trondelagfylke.no, tlf. 74 17 60 60

Pløying er en viktig aktivitet på de fleste gårdsbruk. Kostnaden med god og dårlig pløying er stort sett lik, men resultatet er vidt forskjellig. Ei god pløgsle reduserer ugrasproblemet og gir grunnlag for et godt såbed.

Kurset egner seg for alle som ønsker å øke sine ferdigheter i innstilling og bruk av plog. På kurset kombineres teori om pløying og plog med praktiske øvelser.

Deltakerne oppfordres til å ta med egen traktor og plog, men eget utstyr er ikke en forutsetning for deltakelse (oppgi ved påmelding om du har med egen traktor og plog).

Kursholder er Atle Haugnes, maskinteknisk rådgiver i NLR Trøndelag.

Arrangør: Grønt Kompetansesenter på Skjetlein videregående skole, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Påmeldingslink pløyekurs for kvinner

 

Program

FREDAG 19. OKTOBER KL 16-18

LØRDAG 20. OKTOBER KL 09-15

- Gjennomgang av plog og traktor
- Grunninnstilling av plogen
- Hydraulikkfunksjon.
- Gjennom teori og praksis får deltakerne kunnskap om hvorfor pløye og hvordan pløye.
- Hver enkelt plog blir justert
- Ulike plogtyper blir gjennomgått