Planleggingsmøte / arbeidsmøte i Østfold Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Mai
2014
Bamsrudlåven, Eidsberg

Kontoret avholder sitt årlige arbeidsmøte hvor høsten og vinterens planer legges. Telefonen vil være stengt i tidsrommet 0830 til 1500. Henvendelser kan foretas på e-post eller avventes til fredag for videre svar.