En tosidig samling der det parallelt og på samme sted gjennomføres en samling for odelsberettigete til landbrukseiendom og deres evt. partnere og en samling for generasjonen som ønsker la landbrukseiendommen gå videre. Odelscamp er for aldersspennet 18 - 30 (+) år.

Målet er å samle unge odelsberettigete med felles utfordringer og felles muligheter som ligger i odelsretten. Samtidig ønsker vi å samle bønder som ønsker å gi gården videre til neste generasjon eller andre. Vi ønsker å gi de unge og «seniorene» en felles plattform til å ta diskusjonen om framtida for gården med hjem.

Les om Odelscamp 2016 her:-)

Link til påmelding Odelscamp (ikke Seniorcampen. Der sendes påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no , se lenger ned).

Program og praktisk info Odelscamp og "Seniorcamp" finner du her

Odelscamp og "Seniorcamp" er et samarbeid mellom bondelagene i Trøndelag, bygdeungdomslagene i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune som har gitt tilskudd slik at vi kan gi tilbudet til de unge til redusert pris.

Odelscamp har en egenandel på 400,- kr pr person (750,- hvis enkeltrom). Dette dekker overnatting og måltider (eksl drikke til middag).

Seniorcamp må betale opphold (mat/drikke og evt overnatting) selv. Påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no og det kommer skjema på e-post som fylles ut for bestilling. Betaling ved avreise.

Ingen skal bestille direkte til hotellet, all bestilling går via arrangør.

Påmeldinga til Odelscampen er åpen til 20. februar, så lenge det er ledige plasser:-) Det er også mulig å melde seg på "Seniorcampen" fram til 20. februar.